QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 1064/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1064.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH