QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vị thuốc cổ truyền không trúng thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng trong 12 tháng tại Trung tâm y tế huyện Yên Khánh.
Số ký hiệu văn bản 1062/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vị thuốc cổ truyền không trúng thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng trong 12 tháng tại Trung tâm y tế huyện Yên Khánh.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1062.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH