Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị làm việc với UBND huyện Kim Sơn về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 165/TB-VPUBND
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị làm việc với UBND huyện Kim Sơn về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 165.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH