QĐ V/v thanh lý tài sản công của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tam Điệp, thành phố Tam Điệp
Số ký hiệu văn bản 924/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2022
Ngày hiệu lực 25/10/2022
Trích yếu nội dung QĐ V/v thanh lý tài sản công của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Tam Điệp, thành phố Tam Điệp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 924.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH