Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 10 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 150/TB-VPUBND
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 10 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 150.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH