Thông báo về việc Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước
Số ký hiệu văn bản 333/TB-KHĐT
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày hiệu lực 07/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 333.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH