Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về tập trung chỉ đạo các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có thời gian hoạt động trên 50 năm trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 134/TB-VPUBND
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về tập trung chỉ đạo các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có thời gian hoạt động trên 50 năm trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 134.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH