Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 9 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 132/TB-VPUBND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 9 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 132.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH