Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 58/NQ-UBBC
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 58.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH