Lĩnh vực
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2739/KHĐT-TĐ 14/11/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022
Lượt xem: 38
Tải về

0

655/UBND-VP4 26/09/2022 V/v công bố các khu đất thu hút đầu tư trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 87
Tải về

0

2218/KHĐT-KTN 20/09/2022 V/v thực hiện rà soát, thống kê các diện tích đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu đất khác có khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 72
Tải về

1

2141/KHĐT-KTN 14/09/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022
Lượt xem: 108
Tải về

3

1865/KHĐT-KTN 16/08/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022
Lượt xem: 101
Tải về

2

1544/KHĐT-KTN 14/07/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022
Lượt xem: 87
Tải về

4

1259/KHĐT-KTN 14/06/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022
Lượt xem: 92
Tải về

2

986/KHĐT-KTN 13/05/2022 V/v báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2022 đến ngày 13/5/2022
Lượt xem: 186
Tải về

6

728/KHĐT-KTN 14/04/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022
Lượt xem: 157
Tải về

1

495/KHĐT-KTN 14/03/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/02/2022 đến ngày 14/03/2022
Lượt xem: 129
Tải về

2

12