;"
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1257/VPUBND-VP4 23/11/2022 V/v trả lời Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27
Lượt xem: 50
Tải về

0

3289/BKHĐT-ĐTNN 19/05/2022 về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
Lượt xem: 152
Tải về

7

78/UBND-VP9 19/04/2022 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Gia Bảo, Roman, Dream Plastic Kim Sơn, NB)
Lượt xem: 130
Tải về

0

728/VP-UBND 30/09/2019 Về thực hiện Nghị định 75/2019/NĐ-CP của CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Lượt xem: 169
Tải về

0

38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 164
Tải về

0

39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 167
Tải về

0

12/NQ-CP 05/02/2018 Nghị quyết Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 164
Tải về

0

19/2017/NQ-CP 06/02/2017 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Lượt xem: 177
Tải về

1

35/NQ-CP 16/05/2016 Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Lượt xem: 169
Tải về

0

78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 149
Tải về

1