Lĩnh vực
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/TB-VPUBND 13/01/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Cao Sơn, PCT UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 2
Tải về

0

05/TB-VPUBND 10/01/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 11
Tải về

0

44/VPUBND-VP3 09/01/2023 V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Công Thương
Lượt xem: 11
Tải về

0

39/VPUBND-VP5 09/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 35/2022/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Lượt xem: 11
Tải về

0

36/VPUBND-VP5 09/01/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2730/QĐ-BCT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Lượt xem: 9
Tải về

0

1268/VPUBND-VP 24/11/2022 V/v Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III
Lượt xem: 51
Tải về

0

1265/VPUBND-VP5 24/11/2022 V/v đề nghị thành lập chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Lượt xem: 48
Tải về

0

1264/VPUBND-VP4 24/11/2022 V/v trả lời Công ty CP sản xuất dịch vụ và thương mại Phát Linh.
Lượt xem: 52
Tải về

0

1257/VPUBND-VP4 23/11/2022 V/v trả lời Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27
Lượt xem: 50
Tải về

0

1248/VPUBND-VP5 22/11/2022 V/v xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã (định kỳ tháng 11)
Lượt xem: 58
Tải về

0

1234
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH