Lĩnh vực
Quyết định về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hoàng Long
Số ký hiệu văn bản 86/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hoàng Long
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 86_2023.pdf
bieu_kem_theo_20230111034839940940.pdf