Lĩnh vực
V/v nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn NSTW năm 2023
Số ký hiệu văn bản 56/UBND-VP5
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung V/v nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn NSTW năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm 51v5.pdf
227_2023.pdf