Lĩnh vực
V/v chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài của Công ty TNHH Jeil Kovi Vina
Số ký hiệu văn bản 33/UBND-VP9
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung V/v chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài của Công ty TNHH Jeil Kovi Vina
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 33_2023.pdf