Lĩnh vực
V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 (từ ngày 07/9/2022 đến ngày 21/9/2022)
Số ký hiệu văn bản 2264/KHĐT-TĐ
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 (từ ngày 07/9/2022 đến ngày 21/9/2022)
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thúy Ngần
Tài liệu đính kèm BC_2292022.pdf
Bieu_du_an_trong_tam_2292022.pdf