Lĩnh vực
V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022
Số ký hiệu văn bản 2141/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm bieu 1 1392022.pdf
Bao_cao_UBND_tinh_tinh_hinh_thu_hut_dau_tu_trong_CCN_Copy_2022.pdf
bieu 2 1392022.pdf