Lĩnh vực
V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022
Số ký hiệu văn bản 1259/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm 1259.pdf
Bieu1_1259.pdf
Bieu2_1259.pdf