Lĩnh vực
V/v xây dựng chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1120/KHĐT-TTXTHT
Ngày ban hành 29/05/2022
Ngày hiệu lực 29/05/2022
Trích yếu nội dung V/v xây dựng chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1120.pdf
bieu.pdf
danh muc.pdf