Lĩnh vực
V/v báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2022 đến ngày 13/5/2022
Số ký hiệu văn bản 986/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2022 đến ngày 13/5/2022
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm Bao_cao_UBND_tinh_tinh_hinh_thu_hut_dau_tu_trong_CCN.H42.pdf
Bieu 1_135.pdf
Bieu2 _135.pdf