Kế hoạch tổ chức Chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024)
Số ký hiệu văn bản 121/KH-UBND
Ngày ban hành 18/06/2024
Ngày hiệu lực 18/06/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 121.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH