Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 22/TB-UBND
Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực 13/06/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện lập đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH