Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ, Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Số ký hiệu văn bản 115/KH-UBND
Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực 07/06/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ, Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 115.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH