Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 161/KH-UBND
Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực 03/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 161.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH