Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 183/BC-UBND
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 183.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH