Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”
Số ký hiệu văn bản 131/KH-BCĐ
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 131.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH