Kế hoạch tổ chức khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 144/KH-UBND
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 144.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH