Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”
Số ký hiệu văn bản 129/KH-BCĐ
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 129.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH