Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 152/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 152.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH