Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 161/BC-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 161.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH