Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá, phân tích kết quả DTI tỉnh Ninh Bình năm 2022 và công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
Số ký hiệu văn bản 141/TB-VPUBND
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá, phân tích kết quả DTI tỉnh Ninh Bình năm 2022 và công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 141.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH