Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 131/KH-UBND
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 131.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH