Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 677/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 677.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH