Kế hoạch tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023
Số ký hiệu văn bản 128/KH-UBND
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 128.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH