Kế hoạch triển khai, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 125/KH-UBND
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 125.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH