Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 121/KH-UBND
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày hiệu lực 07/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 121.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH