Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 96/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 96.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH