Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 89.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH