Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 5 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã.
Số ký hiệu văn bản 84/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 5 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 84.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH