Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 64/BC-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 64.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH