QĐ v/v ban hành quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 04/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2015
Ngày hiệu lực 06/03/2015
Trích yếu nội dung QĐ v/v ban hành quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH