Kế hoạch Hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 80/KH-UBND
Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 80.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH