Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 79/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH