Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 77/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 77.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH