Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 74/TB-VPUBND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 74.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH