Lượt xem: 172

Cổng TTĐT tỉnh tích cực tuyên truyền, góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh đã tích cực tuyên truyền, góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương

Quý I/2023, Cổng TTĐT tỉnh tập trung tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề công tác năm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Duy trì hoạt động hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục; đổi mới, nâng cao chất lượng biên tập, cập nhật thông tin đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền của UBND tỉnh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải khoảng 990 tin bài ảnh trong đó khoảng 360 tin bài ảnh mới và 630 tin, bài sưu tầm, trên 80 video clip; cập nhật hơn 1000 văn bản chỉ đạo, điều hành lên hệ thống Văn bản QPPL, hệ thống văn bản của Cổng, Công báo điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Cổng đăng tải 18 dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trên mục “Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn bản” để xin ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân. Tiếp nhận, phân loại và hồi đáp 10 câu hỏi của độc giả thông qua chuyên mục “Hỏi - Đáp” và hộp thư điện tử của Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình (bbt@ninhbinh.gov.vn); Cập nhật kịp thời lên Cổng TTĐT tỉnh bộ thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT tỉnh duy trì, đảm bảo ổn định liên kết tới gần 100 website của trung ương và của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tích hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH