Lượt xem: 197

[INFOGRAPHICS] Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu

Nền kinh tế Việt Nam đạt thắng lợi kép trong năm 2022 khi tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6-6,5% trong khi lạm phát chỉ tăng 3,15% so với năm 2021.
INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 1.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 2.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 3.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 4.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 5.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 6.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 7.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 8.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 9.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 10.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 11.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 12.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 13.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 14.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 15.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 16.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 17.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 18.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 19.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 20.

 

INFOGRAPHICS Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2022: Bức tranh sáng màu - Ảnh 21.

 

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH