Lượt xem: 552

Tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018

Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Mục đích của kế hoạch nhằm diệt chuột đồng loạt, tập trung làm nhiều đợt trong năm, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra bảo vệ năng suất và sản lượng các loại cây trồng, ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống. Đảm bảo thắng lợi sản xuất nông nghiệp năm 2018. Với quy mô chiến dịch diệt chuột được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt ở tất cả địa bàn các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các thôn xóm, tới từng hộ dân. Tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò, đống, ven đường đi lại. Diệt chuột cả trong khu dân cư, các khu công nghiệp, đất trống, đến các đường làng, ngõ xóm bằng các biện pháp, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuột gây hại và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch.

Ninhbinh.gov.vn

 

                                                                                                                 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH