Lượt xem: 286

Thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT tỉnh Ninh Bình tổ chức thăm dò dư luận (lấy ý kiến nhân dân) đối với 10 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu "nhà giáo nhân dân", "nhà giáo ưu tú". Thời gian lấy ý kiến dư luận từ ngày 20/02/2023 đến ngày 03/3/2023.

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu Danh sách thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú"


 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH