Lượt xem: 871

Ninh Bình: Số thu ngân sách đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố năm 2022

Những năm qua, công tác thu ngân sách luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh coi trọng và chỉ đạo sát sao nhằm mục tiêu đảm bảo ổn định cân đối thu - chi ngân sách ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đều xác định cần phải có các chính sách thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng tập trung vào những sản phẩm có ưu thế cạnh tranh. Tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế tài chính, giải pháp tăng thu ngân sách nên thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng qua các năm. 

Trong 2 năm vừa qua, mặc dù kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và biến động của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, công tác thu ngân sách vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.094 tỷ đồng. Năm 2022, tổng thu ngân sách ước đạt trên 24.500 tỷ đồng, vượt 22,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16,9% so với năm 2021, đảm bảo tự cân đối ngân sách và thực hiện điều tiết ngân sách về Trung ương là 9%. Ninh Bình trở thành tỉnh thứ 14 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối ngân sách có số thu đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, trong tổng thu nội địa, nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò chủ đạo. 

Những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2022 là thành quả của những nỗ lực bền bỉ mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Ninh Bình trong suốt 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh. Đây được xem là tiền đề, động lực quan trọng để thời gian tới Ninh Bình tiếp tục thực hiện nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Cổng TTĐT tỉnh

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH